Er wordt gestart met de liedjes uit de methode ‘Een leven lang zingen’ om aansluiting te vinden bij de muziek die in de zanglessen aan bod komt. Dit wordt aangevuld met canons en eenvoudige klassieke stukken. De gekozen muziek is gericht op meerstemmigheid, samenklank, klankvorming, koorvorming en uitspraak. Het repertoire wordt gekozen uit de breedte van de muziekgeschiedenis.

In het repertoire wordt aansluiting gezocht bij de klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Voor concerten wordt aansluiting gezocht bij koren van minimaal vergelijkbaar niveau. Dit kunnen ook volwassen koren zijn, waarbij de samenwerking gezocht wordt. Hieronder valt bijvoorbeeld deelname aan de Festivals of Lessons and Carols in de decembermaand. En het verlenen van medewerking aan de Mattheus Passion in de periode voor Pasen.

Voor de zanglessen en de algemene muzikale vorming (AMV) wordt gebruik gemaakt van de lesmethode “Een leven lang zingen” uitgave KCZB (de methode wordt in bruikleen gegeven en blijft eigendom van de Koorschool). De lesmethode is een beproefde methode die in de praktijk al succesvol wordt gebruikt.

 

Wil je ons horen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal

  •  
  •  
  •  
  •  
  •