Het doel van de Koorschool is om kinderen en jongeren een muzikaal uitdagende omgeving te bieden waarbinnen hun talenten maximaal tot ontwikkeling kunnen komen. De naamgeving ‘Koorschool’ geeft aan dat de doelstellingen verder reiken dan het gemiddelde kinderkoor. De focus ligt, naast het samen zingen en plezier beleven aan het samenwerken, op het aanleren van een aantal muzikale vaardigheden. Het uitgangsprincipe voor het zingen binnen de Koorschool is om meerstemmig (2 tot 3 stemmig) te kunnen zingen. Canons vormen hiervoor een onmisbare basis.

Specifieke aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Koorschool Drenthe kenmerkt zich door het bieden van muziekonderwijs aan kinderen en jongeren die meer- of (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn. Zij haken vaak af binnen het reguliere aanbod omdat het leertempo en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan onvoldoende bij hen aansluiten. Door de kennis en ervaring van de docent op dit gebied kunnen we juíst voor deze doelgroep een passend aanbod bieden. Tegelijk kan de Koorschool een plaats zijn voor het ontmoeten van ‘peers’ (ontwikkelingsgelijken). Hierom zal er dan ook, naast de verplichtingen van de opleiding, ruimte zijn voor ontspanning en samenzijn.

Alle kinderen en jongeren die houden van uitdaging zijn van harte welkom. Het kind hoeft niet (bewezen) meer/hoogbegaafd te zijn om de opleiding te kunnen volgen.

Transparantie

Een goede relatie met de ouders van de kinderen is van onschatbare waarde. Een persoonlijk gesprek is daarom onderdeel van de aanmelding. Ook worden ouders van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de lessen en de repetities. Een harde afspraak is dat er altijd minimaal 1 ouder aanwezig is bij de repetitie, om waar nodig hulp te bieden. Tevens zorgt dit voor transparantie tijdens de lessen, wat we hoog in het vaandel hebben staan.

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares